กู้เงินออมสินด่วน อนุมัติไวภายใน3 นาที ที่จริงเป็นอย่างนี้นี่เอง

กู้ยืมเงินออมสินฉุกเฉิน อนุมัติไวภายใน 3 นาที เรื่องจริงคืออะไร ธนาคารออมสินตอบแล้ว

ตามที่มีข้อมูลด้านการเงินเกี่ยวกับใจความสำคัญเรื่องธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน3 นาที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวสารปลอมได้ปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าใจความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากในกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยระบุว่าธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน 3 นาที ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อธิบายว่าธนาคารไม่มีการปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉินอนุมัติภายในฃ 3 นาที ตามที่มีหัวหน้ามาโพสต์แต่ประการใด ทั้งเพจสินเชื่อออมสินจำกัด ไม่ใช่เพจทางการของธนาคารออมสิน ซึ่งการปรากฏชื่อแล้วก็ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร เป็นการแอบอ้างที่ใช้ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

ข่าวปลอม

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นกระทบต่อชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์อันดีของธนาคาร แล้วก็ธนาคารจะดำเนินการด้านกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับการกระทำของสื่อโซเชียลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นใดๆทั้งสิ้น

ฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง

Share